Grote fiets doorbraak in Europees COVID-19 herstelplan


Europese fietsverenigingen markeerden vorige week een belangrijke doorbraak voor het fietsen op de EU-agenda als gelijkwaardige vervoerswijze met de autosector en het openbaar vervoer.

Tijdens een persconferentie heeft uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans aangekondigd dat fietsen kan worden gefinancierd als onderdeel van nieuw mobiliteitsgeld dat door de EU zal worden vrijgegeven, naast andere maatregelen zoals het opladen van elektrische auto’s en het openbaar vervoer.

STATEMENT | Commissaris Timmermans is een van de meest vooraanstaande politieke figuren in de EU en de leider van het hele Green Deal-proces binnen de Commissie, daarom wordt dit als een zeer belangrijke statement gezien. Het pakket stedelijke mobiliteit zal naar verwachting ongeveer € 20 miljard bedragen en zal aan de lidstaten worden verstrekt via regionale EU-fondsen, met als doel de uitdagingen in verband met luchtverontreiniging, klimaatverandering en het welzijn van de burgers te ondersteunen.
De aankondiging volgt op het voorstel aan de Europese Commissie van een fietspakket van € 13 miljard voor infrastructuur en toegang tot e-bikes door zes verenigingen (CIE, CONEBI, ECF, ECLF, IMBA EU en EBMA), dat gepaard gaat met intensieve openbare en particuliere lobbyactiviteiten in Brussel.

DOORBRAAK | Kevin Mayne, CEO van CIE, lichtte het belang van de aankondiging toe. “Het eerste punt is het niveau waarop de aankondiging werd gedaan. Dit was de absolute kern van de EU-beleidsvorming, een echte primeur voor de fietssector. De tweede was de duidelijkheid van de bekrachtiging: fietsen is naast de andere vervoerswijzen een kernverantwoordelijkheid van de EU en niet verborgen in het lokale vervoersbeleid. Dit is een grote doorbraak voor de fietssector.”

GOEDKEURING | Manuel Marsilio, General Manager van CONEBI, is het helemaal eens met Mayne. “We zijn begonnen met het overbruggen van de kloof tussen fietsen en andere vervoerswijzen op de EU-agenda,” aldus Marsillio. “Deze goedkeuring op dit hoge niveau is nodig voor de EU om lokale autoriteiten en nationale overheden te financieren met betrekking tot fietsinfrastructuren, btw-verlagingen, aankoopbonussen voor fietsen en e-bikes en fietsen in slimme en verbonden stedelijke mobiliteitsontwikkelingen.”

CONCRETE MAATREGELEN | Jill Warren en Morten Kabell, gezamenlijke CEO’s van ECF, zeiden dat dit iets om te vieren is. “We zullen nu van de gelegenheid gebruik maken om in de herstelvoorstellen van de EU aan te dringen op meer concrete maatregelen voor fietsen en om met onze lidorganisaties samen te werken om ervoor te zorgen dat de lidstaten bereid zijn de toegewezen middelen te besteden aan fietsverbeteringen en stimulansen die onze doelstellingen van meer en meer bereiken. beter fietsen voor iedereen in Europa.”

GREEN DEAL | De achtergrond van de verklaring van Timmermans was dat de Europese Commissie haar plan onthulde om een ​​EU-breed herstelfonds op te richten in de nasleep van de COVID-19-uitbraak, waarbij de Europese Green Deal centraal stond. Het algemene idee is om de meest getroffen EU-regio’s van liquiditeit te voorzien, met een breed scala aan initiatieven die in de eerste plaats de noodsituatie op gezondheids- en economisch gebied zullen aanpakken.
Het proces is nog lang niet voorbij, omdat van deze aankondigingen plannen moeten worden gemaakt en begrotingen opgesteld, die via de EU kunnen worden verdeeld. De fiets associaties zeggen dat fietsen een paar weken geleden niet eens op de herstelagenda van de Europese Commissie stond, maar nu goed zou moeten kunnen concurreren, voor een redelijk deel van de miljarden euro’s in het herstelplan. Dit vormt een aanvulling op een breed scala aan aankondigingen op nationaal en stadsniveau, waarbij het fietsgebruik sneller terugkeert dan welk ander transportmiddel ook.

Bron: Nieuwsfiets.nu

Laatste nieuws


Extra ‘Vélovakdag’ op huisshow

Extra ‘Vélovakdag’ op huisshow

Als reactie op het annuleren van Vélovak 2020 heeft Ebike Das Original besloten om aan hun huisshow in Uden een extra dag toe te voegen, waarnaar ze de voor Vélovak gemaakte afspraken...

Senioren sneller en mobieler

Senioren sneller en mobieler

De e-bike heeft senioren in de afgelopen jaren aanzienlijk mobieler gemaakt. Dat concludeert Univé na analyse van CBS-cijfers over het fietsgedrag in Nederland tussen 2010 en 2017. 65-plusser...

Ebike das Original ontzorgt fietslease met Mobeflex

Ebike das Original ontzorgt fietslease met Mobeflex

In een nieuwsbrief naar hun dealers heeft Ebike Das Original aangekondigd dat ze een samenwerking aangegaan zijn met Mobeflex, waardoor het nu ook eenvoudig om een e-bike via fietslease aan te schaf...

Ebike Das Original start met proefritten aan huis

Ebike Das Original start met proefritten aan huis

Tijdens de intelligente coronacrisis lockdown maakt Ebike Das Original van nood een deugd en start met proefritten aan huis, nu Nederlanders zoveel mogelijk geadviseerd wordt binnen te blijven. R...

Meer ›